Investovaná částka 5.000.000
Roční výnos (po odečtení % srážkové daně) 325.000